MAXIMUM HEAT INDEX AND PROBABILITY FORECASTS AT DENVER_CO

The table below gives the MAXIMUM heat index forecast for days 3 through 7 at DENVER_CO.


THU FRI SAT SUN MON
NOV 27 NOV 28 NOV 29 NOV 30 DEC 01
MAXIMUM HEAT INDEX 59 F 58 F 55 F 51 F 50 F
PROBABILITY OF MAXIMUM HEAT INDEX EXCEEDING:
115 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
110 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
105 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
100 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
95 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
90 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
85 F 1 % 0 % 1 % 0 % 0 %
80 F 4 % 1 % 2 % 1 % 0 %