MAXIMUM HEAT INDEX AND PROBABILITY FORECASTS AT DENVER_CO

The table below gives the MAXIMUM heat index forecast for days 3 through 7 at DENVER_CO.


WED THU FRI SAT SUN
JAN 28 JAN 29 JAN 30 JAN 31 FEB 01
MAXIMUM HEAT INDEX 54 F 43 F 46 F 38 F 40 F
PROBABILITY OF MAXIMUM HEAT INDEX EXCEEDING:
115 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
110 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
105 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
100 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
95 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
90 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
85 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
80 F 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %